Privacy

Marc van Ingen, eigenaar/beheerder van https://marcvaningen.nl is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens en foto’s op deze website.

Contactgegevens:

Mijn naam is Marc van Ingen en ik ben de eigenaar/beheerder van deze website en dit blog. Ik ben te bereiken via info@marcvaningen.nl
Deze privacy verklaring bestaat uit twee onderdelen:
A: De privacy van personen die op foto’s staan
B: De privacy van bezoekers van deze website

A: Privacy van de personen die op foto’s binnen deze website staan

Op 25 mei 2018 trad de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze nieuwe Europese regelgeving regelt wat er met persoonsgegevens kan en mag gebeuren.De DUPHO (https://www.dupho.nl/) heeft uitgezocht wat dit betekent voor portretten van personen. In de tekst van de AVG is duidelijk aangegeven dat foto’s niet automatisch moeten worden beschouwd als een bijzonder persoonsgegeven. Pas als deze wordt gemaakt of gebruikt om iemand te identificeren, kan het een persoonsgegeven worden. De persfotograaf, straatfotograaf of hobbyfotograaf die mensen op de gevoelige plaat legt, is niet bezig om iemand te identificeren. Dat dezelfde foto misschien wel gebruikt kan worden voor dat doel wil niet zeggen dat die fotograaf daar bij het maken van de foto al rekening hoeft te houden. Er is namelijk ook nog zoiets als vrijheid van meningsuiting en artistieke vrijheid.

En ook daar heeft de Europese regelgever in de AVG aandacht aan besteed. In de tekst van de AVG staat dat het recht op bescherming van persoonsgegevens niet absoluut is, maar altijd moet worden afgewogen tegen andere grondrechten, zoals vrijheid van meningsuiting en informatie en artistieke vrijheid.  Tot slot heeft de Europese regelgever alle lidstaten opgedragen om in de nationale wetgeving regels op te nemen die de artistieke en journalistieke vrijheid beschermen.

Er verandert dus minder dan vaak wordt gedacht. Wat natuurlijk ook niet verandert, is het zgn. portretrecht. Dit is het recht van de geportretteerde om zich in bepaalde gevallen tegen het gebruik van zijn portret te verzetten, maar dat is geregeld in het auteursrecht. De invoering van de AVG verandert daar niets aan. De EU hecht te veel waarde aan grondrechten zoals vrijheid van meningsuiting en expressie om van iedereen die foto’s maakt (van proffoto’s tot selfies) nu te gaan verlangen dat ze steeds toestemming vragen.

Deze website bevat nauwelijks portretfoto’s. Het is niet verboden om het portret van een ander op een fotowebsite als deze te plaatsen.Er is wel een rechtsgeldige grondslag nodig. Een gerechtvaardigd belang is zo’n grondslag. Zo kan dus de vrijheid van meningsuiting of artistieke vrijheid een gerechtvaardigd belang zijn, dat zwaarder weegt dan dat van degene die op de foto staat.

Toestemming voor het plaatsen van een portretfoto is wel vereist als als het gaat om een foto die in opdracht is gemaakt. Als amateurfotograaf werk ik zelden of nooit in opdracht. In gevallen waarin dat wel gebeurt wil ik daar schriftelijke afspraken over maken met de opdrachtgever. Mocht er onverhoopt iets misgaan dan zal ik de foto op verzoek verwijderen.

Verwijdering van een (straat-)foto die niet in opdracht is gemaakt kan geeist worden als er sprake is van een redelijk belang dat zich tegen publicatie verzet. Een redelijk belang kan zowel een privacybelang als een commercieel belang zijn (het gaat om de mate van inbreuk op de persoonlijke levenssfeer en of de afbeelding commercieel gebruikt wordt.

De foto’s die ik heb gemaakt als straatfotografie vallen onder het auteursrecht en berusten op toevalligheid. Er is voor (niet-commerciele) publicatie dus geen toestemming nodig. Ik moet als fotograaf wel inschatten of publicatie nadelig kan zijn voor de persoon op de foto (art.21 Auteurswet). In dit opzicht is er niets veranderd door de AVG.

B: Privacy van bezoekers van deze website

Persoonsgegevens

Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je foto’s kijkt, mijn blog leest en daarop reageert. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:
* Voor- en achternaam
* E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag deze website persoonsgegevens verwerkt:
Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
* Verzenden van een bericht aan jou als abonnee, wanneer ik een nieuwe blog publiceer.
* Dat je een reactie achter kunt laten onder berichten op deze website.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard:
Ik bewaar persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Hieronder een overzicht van de verschillende gegevens, waarvoor ze gebruikt worden en hoe lang deze bewaard worden.
* E-mail wanneer er een nieuw bericht wordt gepubliceerd.
Je naam en e-mailadres worden opgeslagen. Deze gegevens worden gebruikt om jou een e-mail te kunnen sturen om je te informeren dat er een nieuwe blog is gepubliceerd en worden bewaard tot uitschrijving. Je kunt je zelf uitschrijven, via de link in de e-mail, maar hiervoor kun je ook contact met mij opnemen.
* Reacties onder berichten
Je naam en e-mailadres worden opgeslagen (en eventueel URL). Deze gegevens worden gebruikt om je reactie te publiceren onder berichten op deze website en worden bewaard tot jouw verzoek, via e-mail om de reactie te verwijderen. Natuurlijk mag je mij ook altijd mailen om je reactie te wijzigen.

Je naam en e-mailadres worden opgeslagen (en eventueel URL). Deze gegevens worden gebruikt om je bericht aan mij via e-mail te kunnen beantwoorden of contact met jou op te nemen als dat nodig is.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Deze website is gemaakt in WordPress.

Daarbinnen kan gebruik maken van functionele, analytische en tracking cookies. Momenteel alleengoogle-analytics.com. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

* Gravatar in de blog zorgt voor een afbeelding, naast je naam, als je een account bij Gravatar hebt.

* Google Analytics verzamelt gegevens zodat ik kan zien uit welk land en welke regio een bezoeker komt, hoeveel bezoekers er zijn, welke pagina’s bezocht worden en welk type apparaat gebruikt wordt om mijn site te bezoeken. Dit is echter niet herleidbaar naar individuele bezoekers.
* Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen.

 Hoe persoonsgegevens beveiligd worden:
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via info@marcvaningen.nl.

Ik heb de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
* Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

* TLS (voorheen SSL). Ik publiceer de foto’s en gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien in de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

* Er zit beveiliging op deze website om deze website te beschermen tegen verdachte inlogpogingen en spam.

* Er wordt zorgvuldig omgegaan met gegevens van bezoekers en gebruikers van deze website.

Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van deze privacyverklaring, stuur mij dan een mail.